Konkurso taisyklės ir sąlygos

1. Konkurso organizatorius

1.1. Konkursą rengia UDLAB „KOPA”.

1.2. Konkursas vyksta oficialioje E-spaustuvė KLIK „Facebook” paskyroje.

2. Konkurso laikotarpis

2.1. Visas Konkurso laikotarpis – nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. iki 2017 m. spalio 12 d.. Konkursui failai teikiami iki 2017 m. rugsėjo 20 d. 23 val.

3. Konkurso dalyviai

3.1. Konkurse dalyvauti gali visi 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys, tinkamai užpildę anketoje prašomus duomenis, bei atsiuntę savo sukurtus vizitinių kortelių dizainus.

3.2. Konkurse negali dalyvauti UDLAB „KOPA“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

 

4. Dalyvavimo konkurse taisyklės

4.1. Konkurse dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su tinklapyje www.klik.lt skelbiamomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei privatumo politika, taip pat kitomis sąlygomis ir Konkurso reikalavimais, kuriuos UDLAB KOPA turi teisę pakeisti ar atnaujinti.

4.2. Dalyvaudami Konkurse asmenys patvirtina, kad jų kūriniai yra originalūs, nepažeidžia ir nepažeis geros moralės, viešosios tvarkos, jokių autorių ir kitų intelektinių teisių, kitų trečiųjų asmenų teisių, taip pat bet kokių kitų teisių ar teisės aktų reikalavimų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad Konkursui pateikti kūriniai pažeidžia šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, asmenys pateikę Konkursui šiuos darbus nedelsiant atlygins visą Konkurso organizatoriaus ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.  

4.3. Norintis dalyvauti Konkurse asmuo užpildo E-spaustuvės KLIK Facebook paskyroje pateiktą Konkurso anketą, nurodydamas visus reikiamus duomenis iki 2017 Rugsėjo 20 d.

4.4. Patalpindamas savo sukurtą vizitinės kortelės dizainą E-spaustuvės KLIK facebook paskyroje esančioje formoje adresu http://bit.ly/2vkOwj6 . Konkurso dalyvis suteikia teisę klik.lt ir UDLAB „KOPA“ jį viešai skelbti ar kitaip naudoti savo nuožiūra.

4.5. Iš dalyvių pateiktų dizainų, konkurso organizatorius išrinks tris laimėtojus, kurių sukurti dizainai galės būti naudojami klik.lt svetainėje kaip nemokamas dizaino šablonas, prieinamas visiems vartotojams. Klik.lt ir/ar UDLAB „KOPA“ pasilieka teisę nenaudoti Konkurso laimėtojų sukurtų vizitinių kortelių dizainų.

4.6. Dalyvis nugalėtojas sutinka, kad esant būtinybei konkurso Organizatorius turi teisę dalyvio pateiktą dizainą modifikuoti, t.y. pakeisti jo dydį, spalvas ir/ar spalvų kiekį.

4.7. Dizainą nugalėtoją klik.lt apdovanos šiais prizais:

I vieta — 200 eurų vertės dovanų čekis apsipirkti e-spaustuvėje KLIK adresu www.klik.lt.

 

II vieta — 100 eurų vertės dovanų čekis apsipirkti e-spaustuvėje KLIK adresu www.klik.lt.

 

III vieta — 50 eurų vertės dovanų čekis apsipirkti e-spaustuvėje KLIK adresu www.klik.lt.

 

Dėl prizų atsiėmimo tvarkos su Konkurso laimėtojais tiesiogiai susitaria UDLAB KOPA atstovai.

 

4.8. Dalyvaudamas Konkurse ir/ar pasirašydamas sutartis dėl dizaino naudojimo, Konkurso laimėtojas suteiks klik.lt ir UDLAB KOPA teisę naudoti jo sukurtą dizainą, šiose taisyklėse ir/ar sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir tikslu. Su Konkurso dalyviu taip pat gali būti sudaromos papildomos sutartys ar kiti dokumentai dėl dizaino naudojimo.

4.9. UDLAB KOPA ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti iš Konkurso dalyvius, kurių pateiktas dizainas prieštarauja geros moralės principams, viešajai tvarkai, teisės aktų ir/ar šių taisyklių reikalavimams ar neatitinka Konkurso organizatorius skatinamų vertybių.

 

5. Laimėtojų išrinkimo tvarka

5.1. Konkurso laimėtojus renka organizatorių komisija (70%), atsižvelgdama į balsavimo Facebook paskyroje rezultatus (30%).

5.2 Komisija vertina:

Idėjos originalumą;

Šablono pritaikymo tinkamumą;

Vizualinį sprendimą.

Palaikymas Facebook socialiniame tinkle (reakcijų skaičius).

 

5.2. Organizatoriai pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš Konkurso ir atsisakyti išduoti prizą, jei Dalyvis pažeidė šias Taisykles arba su laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus.

5.3. Žaidimo prizai į pinigus, kitas prekes ir paslaugas nekeičiami.

 

6. Techninės sąlygos

6.1. Dalyviai kuria dvipusės horizontalios vizitinės kortelės dizainą. Vizitinės kortelės formatas 90 x 50 mm.

6.2. Konkurso dalyvis į dizaino PNG failą kelia į E-spaustuvės KLIK Facebook paskyroje esančią formą.

6.3. Konkurso dalyvis įsipareigoja originalų dizaino maketą saugoti iki konkurso pabaigos.

6.4. Vienas dalyvis gali įkelti neribotą kiekį dizainų.

6.5. Konkurso laimėtojas įsipareigoja pateikti atvirus failus ir sistemai tinkančius formatus (Maketo failas turi būti pateiktas AI, EPS ar PDF formatais, raiška - 300 dpi.).

6.6. Vienas dalyvis gali užimti vieną prizinę vietą.